6 Produkte

11 Downloads

Name Serien Datum Typ Größe
Calibration Certification SDP3x
04.2022 PDF 90.7 KB
Differenzdruck / SDP3x
04.2022
PDF 90.7 KB
Engineering guidelines SDP3x
08.2016 PDF 348.2 KB
Differenzdruck / SDP3x
08.2016
PDF 348.2 KB
Handling instructions SDP3x
05.2023 PDF 137.9 KB
Differenzdruck / SDP3x
05.2023
PDF 137.9 KB
STEP file SDP3x
10.2021 STEP 1014.5 KB
Differenzdruck / SDP3x / EK-P4 / SEK-SDP31
10.2021
STEP 1014.5 KB
Sample code SDP3x
10.2021 ZIP 302.0 KB
Differenzdruck / SDP3x / EK-P4 / SEK-SDP31
10.2021
ZIP 302.0 KB